.

Πέμπτη, 4 Μαΐου 2017

ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΜΑΪΟΥ 2017
ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ


ΤΑΞΗ: Α΄
ΜΑΘΗΜΑ:  ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΑ:

Κεφάλαιο 1: Διαχείριση Φυσικών πόρων. Παράγραφοι: 1.1, 1.2.

Κεφάλαιο 2: Η Σχέση μας με τη Γη. Παράγραφοι: 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6  (Μόνον η υποπαράγραφος 2.6.1. «Οξείδια του αζώτου και του θείου»), 2.7 (Μόνον «Το φαινόμενο του θερμοκηπίου» και «Το φαινόμενο Ελ Νίνιο/El Nino-Southern Oscillation (ENSO)») και 2.8.

Κεφάλαιο 5: Υδατικοί Πόροι. Παράγραφοι: 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 (Mόνο οι υποπαράγραφοι:  5.4.1 «Επιφανειακό νερό», 5.4.2 «Εδαφικό νερό», 5.4.3 «Εκμεταλλεύσιμο νερό», 5.4.4 «Υπόγειο νερό»), 5.6 (Μόνο οι υποπαράγραφοι:  5.6.1 «Γεωργία» (εκτός από το σημείο «Οι ανάγκες των καλλιεργειών σε νερό» μέχρι το τέλος της υποπαραγράφου), 5.6.2 «Υδατοκαλλιέργειες», 5.6.3 «Βιομηχανία», 5.6.4 «Αλιεία», 5.6.5 «Οικιακή και αστική χρήση») , 5.7 (Μόνο η υποπαράγραφος 5.7.1 «Κατηγορίες ρυπαντών» (εκτός από το σημείο «Παθογόνοι οργανισμοί» μέχρι το τέλος της υποπαραγράφου)).

Κεφάλαιο 6: Δασικοί πόροι. Παράγραφοι: 6.1, 6.3, 6.4, 6.7, 6.10, 6.11 (Μόνο οι υποπαράγραφοι 6.11.1 «Κίνδυνοι και προστασία του δάσους από αβιοτικούς παράγοντες», 6.11.2 «Κίνδυνοι και προστασία του δάσους από βιοτικούς παράγοντες», 6.11.3 «Κίνδυνοι και προστασία του δάσους από τον άνθρωπο») και  6.12.

Κεφάλαιο 9: Μορφές Ενέργειας. Παράγραφοι: 9.1, 9.2 (Εξαιρείται στην υποπαράγραφο 9.2.2 το σημείο «Μηχανισμός καύσης ανθράκων» και στην 9.2.4 οι περιγραφές των αερίων), 9.3 (Μόνο ο τίτλος), 9.4 (Μόνο ο τίτλος), 9.5 (Μόνο ο τίτλος), 9.6, 9.7 (Μόνο ο τίτλος) , 9.8, 9.9 (Μόνο ο τίτλος), 9.10 (Μόνο ο τίτλος), 9.11 (Μόνο ο τίτλος).


Ο ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΛΕΟΝΤΙΟΥ ΕΜΜ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.